Hooldus

Meie professionaalne hooldemeeskond koosneb oma ala spetsialistidest, kes on läbinud väljaõppe vastava seadmetüübi kohta. Kõigi seadmetarnete juurde pakume ka paigaldus-, koolitus-, hooldus- ja varuosateenuseid.

Meie esindatavad rahvusvahelised ettevõtted

Cortex teeb pikaajalist koostööd paljude rahvusvaheliste ettevõtetega. Klientidele sobiva mitmekülgse ja kõikehõlmava tootevaliku koostamiseks oleme välja valinud tuntud tootjaid, muu hulgas Inglismaalt, Rootsist, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist ja Prantsusmaalt.

Lingid rahvusvaheliste ettevõtete kohta, mida me esindame, leiad leheküljelt Esindatavad kaubamärgid 

Hooldusleping tagab seadmete töökorras oleku

Hooldus annab investeeringutele garantii

Ükski tehniline seade ei tööta igavesti. Kõigi seadmete juures esineb varem või hiljem teatud rikkeid ja vigu. Seadmete kasutuselevõtu käigus antav kasutajakoolitus ning korrapärane tootja nõuetele vastav hooldus on kaks kõige tähtsamat tegurit, millega saab mõjutada seadmete kasutusiga. Kasutaja tehtavad kontrollimised ja puhastamised vähendavad häireid igapäevases tegevuses ning regulaarne hooldus omakorda on investeering seadmete pikaajalisse usaldusväärsesse töökindlusesse. Hooldusleping on suurepärane võimalus vähendada kulusid ja tagada, et töö saaks tehtud ilma tootmiskatkestusteta.

Seadme purunemine on alati väga tõsine juhtum, mis põhjustab probleeme ja kulusid mitmel eri moel. Sellistel juhtudel on kõige tähtsam võimalikult kiiresti minimeerida võimalikud kahjud.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

  • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
  • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

  • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
  • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
  • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.