Hulgifirmade pakkelahenduste puhul keskendume ennekõike sellistele pakenditele, mis vastavad transpordi- ja logistikanõuetele. Toodetest, transpordiviisist ja ladustamisest olenevalt peab pakutav lahendus olema kvaliteeti ja kulusid arvestades optimaalne. Meie tootelahendused võivad hõlmata nii üksikut masinat või seadet kui ka terviklikku liini alates toodete pakendamisest kuni kaubaalustele laadimiseni.

Kätevää käärintää

Uudenlainen tapa tehdä lavakäärintää.

Korrektselt märgistatud alus läbib tõrgeteta kogu logistilise kadalipu, mis tähendab märkimisväärset kokkuhoidu.

Liising võimaldab paindlikkust rahastamisel.

Pakendid vajaduste järgi

Pakendite puhul on määrav nende kasutusotstarve. Sobiv pakend omakorda määrab selle, milliste seadmete abil on võimalik pakendada. Meie ulatuslik ja kvaliteetne seadmevalik, suurepärased ja mitmekülgsed teenused ning sobivad materjalid annavad pakendamiseks suurel hulgal erinevaid võimalusi ja seda tegevusalast olenemata. Püüame oma lahendustega tagada tõhusa töö ja praktilisuse, unustamata samas ka ökonoomsuse ja keskkonnaga seotud põhimõtteid.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

 • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
 • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

 • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
 • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
 • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.

Liising on suurepärane võimalus investeeringuid rahastada

Liising on mõistlik viis rahastada investeeringuid ilma põhivarasse suuri summasid paigutamata. Liisingu kulud jagunevad ühtlaselt liisinguperioodile ja makseid saab maha arvata maksustamisel. Liisingulepingu maksegraafiku võib koostada kliendi vajaduste järgi. Kliendiga lepitakse kokku liisingulepingu pikkus ja makseperioodid. Liisingumaksed võivad olla fikseeritud või muutuva intressiga.

Korraldame rahastamise teie eest, et saaksite rahulikult oma tööle keskenduda.

Liisimise eelised

 • Liisinguga saab klient müügiettevõtte kaudu toote ja rahastamise ühekorraga.
 • Varem kokku lepitud liisingumaksed lihtsustavad eelarvestamist.
 • Liisitud seade on enamasti ise tagatiseks, seega saab teisi tagatisi kasutada muul otstarbel.
 • Liisimise puhul on kliendil lihtne seadmete osas ajaga kaasas käia. Klient maksab vaid seadmete kasutamise, mitte nende omandamise eest.
 • Liisingumakse on raamatupidamises ja maksustamisel mahaarvatav kulu.
 • Ka käibemaksu osa saab maha arvata.
 • Liisingumaksed ei kajastu bilansis võlana.

Hooldus- ja remonditeenused

Mitmekülgse leivatööstus- ja pakkimisseadmete tarnijana on meie tegevuse alustalad seadmete võimalikult lihtne kasutuselevõtt, tõhus töö ja rikete puudumine. Üldjuhul hooldame seadmeid ise, vajaduse korral kasutame paigaldus- ja hooldustööde tegemisel ka KTA-Cortex Oy spetsialistide professionaalset abi.

Maksimaalne tootlikkus

 • Tagame teie seadmete töökindluse.
 • Ennetame võimalikke tootmises esinevaid probleeme.
 • Pakume laialdast hooldus- ja remonditeenuste võrku.
 • Meiega sõlmitavad hoolduslepingud tähendavad töökindlust.
 • Remondime masinad ja seadmed kiiresti.
 • Pakume ladusat ja usaldusväärset varuosade tarnimise teenust.

Hooldusteenuse tellimine

Tel: 6 998 555
E-mail: cortex@cortex.ee 

Tootepakend Tootepakend Erinevad lahendused toodete pakendamiseks. Tutvu toodetega
Markeerimine Markeerimine Mitmekülgsed lahendused erinevateks markeerimisvajadusteks. Tutvu toodetega
Transpordipakend Transpordipakend Kaitse toodetele ja ohutus transpordil. Tutvu toodetega