Me ise küll pagaritooteid ei küpseta, kuid mõistame küpsetusprotsesse. Soovime arendada ja toetada eri tüüpi pagaritoodete valmistamist ja pakendamist ning pakkuda leivatööstustele parimaid võimalikke lahendusi, mille abil jõuaks kvaliteetsed tooted üha suurema hulga tarbijateni. Leivatööstustele pakutavate lahendustega tegeleb meie emafirma Cortex Oy.

WP-Haton - laatua ruokaleipälinjoihin

Tasemel seadmed lubavad teoks teha maitseelamused, millest te unistanud olete.

Liising võimaldab paindlikkust rahastamisel.

Kliendikesksed lahendused

Meie lahenduste lähtekohaks on tehasepõhised projektid ja vajadused. Kuulame ära klientide soovid ning pakume neile mitmekülgset teenindust ja abi erinevate probleemide lahendamisel. Pakume klientidele nii üksikute seadmete remonditeenust kui ka mitmesuguseid terviklahendusi, mis hõlmavad seadmeid, nende paigaldust, hooldust ja varuosade tarnimist, pakkematerjale ja markeerimisseadmeid.

Seadmed kogu maailmast oma ala meistritele

Head ja usaldusväärsed suhted seadmete tarnijatega toetavad meie tegevust. See annab ka klientidele kindla aluse oma valikute tegemiseks. Usaldusväärsus on eriti oluline siis, kui soovitakse leida lahendusi uut tüüpi toote valmistamiseks.

Toote maitse, lõhna, välimuse ja struktuuri määravad leivatööstuse meistrid. Soovitud lõpptulemuse saavutamiseks pakume omalt poolt maailmas juhtival kohal olevate tootjate seadmeid, paigaldame ja seadistame need ning hoolitseme seadmete tõhusa töö eest ka edaspidi.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

 • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
 • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

 • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
 • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
 • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.

Liising on suurepärane võimalus investeeringuid rahastada

Liising on mõistlik viis rahastada investeeringuid ilma põhivarasse suuri summasid paigutamata. Liisingu kulud jagunevad ühtlaselt liisinguperioodile ja makseid saab maha arvata maksustamisel. Liisingulepingu maksegraafiku võib koostada kliendi vajaduste järgi. Kliendiga lepitakse kokku liisingulepingu pikkus ja makseperioodid. Liisingumaksed võivad olla fikseeritud või muutuva intressiga.

Korraldame rahastamise teie eest, et saaksite rahulikult oma tööle keskenduda.

Liisimise eelised

 • Liisinguga saab klient müügiettevõtte kaudu toote ja rahastamise ühekorraga.
 • Varem kokku lepitud liisingumaksed lihtsustavad eelarvestamist.
 • Liisitud seade on enamasti ise tagatiseks, seega saab teisi tagatisi kasutada muul otstarbel.
 • Liisimise puhul on kliendil lihtne seadmete osas ajaga kaasas käia. Klient maksab vaid seadmete kasutamise, mitte nende omandamise eest.
 • Liisingumakse on raamatupidamises ja maksustamisel mahaarvatav kulu.
 • Ka käibemaksu osa saab maha arvata.
 • Liisingumaksed ei kajastu bilansis võlana.

Hooldus- ja remonditeenused

Mitmekülgse leivatööstus- ja pakkimisseadmete tarnijana on meie tegevuse alustalad seadmete võimalikult lihtne kasutuselevõtt, tõhus töö ja rikete puudumine. Üldjuhul hooldame seadmeid ise, vajaduse korral kasutame paigaldus- ja hooldustööde tegemisel ka KTA-Cortex Oy spetsialistide professionaalset abi.

Maksimaalne tootlikkus

 • Tagame teie seadmete töökindluse.
 • Ennetame võimalikke tootmises esinevaid probleeme.
 • Pakume laialdast hooldus- ja remonditeenuste võrku.
 • Meiega sõlmitavad hoolduslepingud tähendavad töökindlust.
 • Remondime masinad ja seadmed kiiresti.
 • Pakume ladusat ja usaldusväärset varuosade tarnimise teenust.

Hooldusteenuse tellimine

Tel: 6 998 555
E-mail: cortex@cortex.ee 

Tootepakend Tootepakend Erinevad lahendused toodete pakendamiseks. Tutvu toodetega
Markeerimine Markeerimine Mitmekülgsed lahendused erinevateks markeerimisvajadusteks. Tutvu toodetega
Transpordipakend Transpordipakend Kaitse toodetele ja ohutus transpordil. Tutvu toodetega