Leivatööstuste seadmed

Leivatööstuste lahenduste loomisel teeme koostööd Cortex Oy-ga. Cortexi aastaid kestnud tõhus koostöö klientidega on muutnud leivatööstustele pakutava tootevaliku varasemast mitmekesisemaks. Üksikud seadmed, seadmete ühendamine liinideks, projekteerimis- ja paigaldusteenus koos hoolduse ja varuosadega on kättesaadavad ka pagaritoodete valmistajatele.

Meie esindatavad rahvusvahelised ettevõtted

Cortex teeb pikaajalist koostööd paljude rahvusvaheliste ettevõtetega. Klientidele sobiva mitmekülgse ja kõikehõlmava tootevaliku koostamiseks oleme välja valinud tuntud tootjaid, muu hulgas Inglismaalt, Rootsist, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist ja Prantsusmaalt.

Lingid rahvusvaheliste ettevõtete kohta, mida me esindame, leiad leheküljelt Esindatavad kaubamärgid 

Viljasalvest maitsvaks tooteks

Meie valikust leiate kõik seadmed (info siit), mida on vaja pagaritoodete küpsetamiseks. Tootmisliinid võib tarnida kas või "võtmed kätte" põhimõttel.

Taignast tooteks

Kõigi nende kümnete aastate jooksul, kui Cortex Oy on leivatööstuste klientidega tegelenud, on seadmevalikut alati suunanud klientide vajadused. Tarbijate rahvusvahelistumine, erinevad suundumused ning välisriikide konkurentide surve seavad leivatööstuste tootevalikule ühe uusi nõudeid, mistõttu peavad ka seadmetarnijad suutma pakkuda klientidele uusi, innovatiivseid ja kulutõhusaid lahendusi.

Leivatööstustele pakutakse selliste seadmevalmistajate tooteid, kellele on olulised ennekõike innovatiivsus ja kulutõhusus. Uute tehnoloogiliste vahendite kasutamine ning ka kõige väiksemate detailide parandamine ja kasutusomaduste arendamine annavad meie klientidele võimaluse töödelda oma tooteid loovalt ja julgelt.

Pakume leivatööstustele maailmatasemel oskusi ning teadmisi erinevate kultuuripiirkondade ja erinevate toodete valmistamise kohta. Koos leivatootjatega kohandame oma lahendused vastavaks tarbijate soovidele ning minimeerime tootmiskatkestusi kvaliteetsete hooldus- ja remonditeenuste abil. Kui kvaliteetne toode vajab endale väärilist pakendit ja sellele sobivat markeeringut, leiate kõik vajaliku ühelt aadressilt.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

 • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
 • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

 • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
 • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
 • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.

Liising on suurepärane võimalus investeeringuid rahastada

Liising on mõistlik viis rahastada investeeringuid ilma põhivarasse suuri summasid paigutamata. Liisingu kulud jagunevad ühtlaselt liisinguperioodile ja makseid saab maha arvata maksustamisel. Liisingulepingu maksegraafiku võib koostada kliendi vajaduste järgi. Kliendiga lepitakse kokku liisingulepingu pikkus ja makseperioodid. Liisingumaksed võivad olla fikseeritud või muutuva intressiga.

Korraldame rahastamise teie eest, et saaksite rahulikult oma tööle keskenduda.

Liisimise eelised

 • Liisinguga saab klient müügiettevõtte kaudu toote ja rahastamise ühekorraga.
 • Varem kokku lepitud liisingumaksed lihtsustavad eelarvestamist.
 • Liisitud seade on enamasti ise tagatiseks, seega saab teisi tagatisi kasutada muul otstarbel.
 • Liisimise puhul on kliendil lihtne seadmete osas ajaga kaasas käia. Klient maksab vaid seadmete kasutamise, mitte nende omandamise eest.
 • Liisingumakse on raamatupidamises ja maksustamisel mahaarvatav kulu.
 • Ka käibemaksu osa saab maha arvata.
 • Liisingumaksed ei kajastu bilansis võlana.

Hooldus- ja remonditeenused

Mitmekülgse leivatööstus- ja pakkimisseadmete tarnijana on meie tegevuse alustalad seadmete võimalikult lihtne kasutuselevõtt, tõhus töö ja rikete puudumine. Üldjuhul hooldame seadmeid ise, vajaduse korral kasutame paigaldus- ja hooldustööde tegemisel ka KTA-Cortex Oy spetsialistide professionaalset abi.

Maksimaalne tootlikkus

 • Tagame teie seadmete töökindluse.
 • Ennetame võimalikke tootmises esinevaid probleeme.
 • Pakume laialdast hooldus- ja remonditeenuste võrku.
 • Meiega sõlmitavad hoolduslepingud tähendavad töökindlust.
 • Remondime masinad ja seadmed kiiresti.
 • Pakume ladusat ja usaldusväärset varuosade tarnimise teenust.

Hooldusteenuse tellimine

Tel: 6 998 555
E-mail: cortex@cortex.ee