Markeerimisseadmed

Meie tootevalik sisaldab kõike markeerimiseks vajalikku: tindiprinterid, lasermarkeerimisseadmed, etikettimisseadmed, kleebiseprinterid, kileprinterid, tarkvara, erinevad lisatarvikud ning hooldus- ja varuosateenused.

TOOTED: 

 • Markeerimisseadmed ja -abimaterjalid
  • Tindipritsid
  • Hotfoilprinterid
  • Etiketiprinterid
  • Etiketipaigaldajad
  • Termovärvilindid

Meie esindatavad rahvusvahelised ettevõtted

Cortex teeb pikaajalist koostööd paljude rahvusvaheliste ettevõtetega. Klientidele sobiva mitmekülgse ja kõikehõlmava tootevaliku koostamiseks oleme välja valinud tuntud tootjaid, muu hulgas Inglismaalt, Rootsist, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist ja Prantsusmaalt.

Lingid rahvusvaheliste ettevõtete kohta, mida me esindame, leiad leheküljelt Esindatavad kaubamärgid 

Värinauhoja lämpösiirtokirjoittimiin

Olipa kirjoitinmerkki, -malli tai etikettimateriaali mikä tahansa, löytyy valikoimastamme mitä todennäköisimmin nauha käyttöönne.

Mitmekülgsed markeerimislahendused erinevatele tööstusaladele ja hulgifirmadele

Markeerimise peamine lähtekoht on teabe vahendamine. Teave võib olla vajalik ettevõttele endale oma siseprotsesside haldamiseks ja kvaliteedikontrolliks. See võib olla abiks erinevatele edasimüügiahela ettevõtetele materjalivoogude haldamisel ning tootereklamatsioonidega seotud probleemide lahendamisel. Tihtipeale sisaldab pakendil olev teave tarbijatele mõeldud andmeid, näiteks toote koostis pakendi etiketil. Kauplustele on juba kassatöö tagamiseks vältimatu vöötkoodi olemasolu.

Markeeringu võib teha mitmel moel ja erinevate vahendite abil. Kliendi jaoks on oluline leida paljude variantide hulgast just tema vajadustega kõige paremini sobiv lahendus. Erinevatel markeerimisviisidel on oma piirangud ja nõuded, mis määravad suuresti markeerimisseadme valiku. Markeerimise võib laias laastus jagada kolmeks: otse tootele või tootepakendile tehtav markeering, hulgi- ja rühmapakendite markeeringud ning transpordipakenditele tehtav markeering.

Toodete markeerimisel kasutatakse peamiselt erinevaid tindi- ja laserseadmeid, tembeldamisseadmeid ning kileprintereid. Kui tembeldamisseadmed välja arvata, võivad samalaadsed tehnikad teatud piirangutega kõne alla tulla ka hulgipakendite puhul, kuid olulised on siinkohal ka etiketiprinterid ja aplikaatorid. Transpordipakenditel on etikettide kasutamine üldjuhul vältimatu.

Meie tootevalikus leidub seadmeid kõikide tavalisemate markeerimistehnikate jaoks, pakume samuti nende kasutamiseks vajalikku tarkvara ning paigaldus-, koolitus- ja hooldusteenuseid. Peale selle hõlmab meie tootevalik keerukaid lasermarkeerimis- ning lasergraveerimisseadmeid koos täielike tööjaamadega.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

 • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
 • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

 • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
 • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
 • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.

Liising on suurepärane võimalus investeeringuid rahastada

Liising on mõistlik viis rahastada investeeringuid ilma põhivarasse suuri summasid paigutamata. Liisingu kulud jagunevad ühtlaselt liisinguperioodile ja makseid saab maha arvata maksustamisel. Liisingulepingu maksegraafiku võib koostada kliendi vajaduste järgi. Kliendiga lepitakse kokku liisingulepingu pikkus ja makseperioodid. Liisingumaksed võivad olla fikseeritud või muutuva intressiga.

Korraldame rahastamise teie eest, et saaksite rahulikult oma tööle keskenduda.

Liisimise eelised

 • Liisinguga saab klient müügiettevõtte kaudu toote ja rahastamise ühekorraga.
 • Varem kokku lepitud liisingumaksed lihtsustavad eelarvestamist.
 • Liisitud seade on enamasti ise tagatiseks, seega saab teisi tagatisi kasutada muul otstarbel.
 • Liisimise puhul on kliendil lihtne seadmete osas ajaga kaasas käia. Klient maksab vaid seadmete kasutamise, mitte nende omandamise eest.
 • Liisingumakse on raamatupidamises ja maksustamisel mahaarvatav kulu.
 • Ka käibemaksu osa saab maha arvata.
 • Liisingumaksed ei kajastu bilansis võlana.

Hooldus- ja remonditeenused

Mitmekülgse leivatööstus- ja pakkimisseadmete tarnijana on meie tegevuse alustalad seadmete võimalikult lihtne kasutuselevõtt, tõhus töö ja rikete puudumine. Üldjuhul hooldame seadmeid ise, vajaduse korral kasutame paigaldus- ja hooldustööde tegemisel ka KTA-Cortex Oy spetsialistide professionaalset abi.

Maksimaalne tootlikkus

 • Tagame teie seadmete töökindluse.
 • Ennetame võimalikke tootmises esinevaid probleeme.
 • Pakume laialdast hooldus- ja remonditeenuste võrku.
 • Meiega sõlmitavad hoolduslepingud tähendavad töökindlust.
 • Remondime masinad ja seadmed kiiresti.
 • Pakume ladusat ja usaldusväärset varuosade tarnimise teenust.

Hooldusteenuse tellimine

Tel: 6 998 555
E-mail: cortex@cortex.ee