Pakkemasinad

Pakkemasinate valik aitab täita väga erinevaid toodete ja transpordiga seotud vajadusi. Peale pakkemasinate pakume ka erinevaid kaalusüsteeme, konveiereid ja markeerimisseadmeid. Paigaldame ja hooldame kõiki masinaid ja seadmeid ise ning pakume ka vajalikku koolitust. Suuremate tarnete puhul kasutame ka tehase esindajate abi.

TOOTED:

 • Pakkemasinad- ja liinid
  • Vaakumpakkemasinad
  • Pagaritoodete pakkimise masinad
  • Kilekerimismasinad
  • Panderollimasinad
  • Termilisesse kilesse pakkimise masinad
  • PP lintimise masinad
  • Kottidesse pakkimise masinad
  • Kontrollkaalud
  • Metallidetektorid
  • Dosaatorsüsteemid
  • Teipimismasinad
  • Flowpack pakkemasinad
  • Vertikaalpakkemasinad
  • Nurgakeevitusmasinad
 • Pakkevahendid ja seadmed
  • Etiketipaigaldajad
  • Paberlindi kleepimismasinad
  • PP lintimismasinad
  • Lainepapist kastide klammerdajad
  • Lainepapist kastide sulgemise klambrid
  • Kilekotikeevitajad
  • Nurgakeevitusmasinad
  • Vaakumpakkemasinad
  • Kotiõmblusmasinad

Meie esindatavad rahvusvahelised ettevõtted

Cortex teeb pikaajalist koostööd paljude rahvusvaheliste ettevõtetega. Klientidele sobiva mitmekülgse ja kõikehõlmava tootevaliku koostamiseks oleme välja valinud tuntud tootjaid, muu hulgas Inglismaalt, Rootsist, Saksamaalt, Itaaliast, Hollandist ja Prantsusmaalt.

Lingid rahvusvaheliste ettevõtete kohta, mida me esindame, leiad leheküljelt Esindatavad kaubamärgid 

Professionaalsed paigaldus- ja kasutuselevõtu teenused

Kanname hoolt selle eest, et teie investeering hakkaks end kiiresti tagasi teenima.

Pakendamise mitmekesisus muudab seadmete valimise raskemaks

Pakendamisele seab raamid toode, selle omadused ja kasutusotstarve. Oluline on samuti see, kas pakitakse üksikut või mitut toodet, kasti või kaubaalust. Kas ühte toodet võib pakendada mitmel moel? Jah võib, kuid tihti on üks variant parem kui teised ja ülejäänud on suuremal või väiksemal määral kompromissid. Alati ei valita parimat varianti, sest tihtipeale on pakendatavate toodete ja kulude seisukohast kõige mõistlikum kompromiss.

Kuigi lähtekohaks on toode, mõjutavad pakendamisvalikuid sageli ka muud tegurid. Meie ülesanne ongi selgitada, millised on võimalused, ning arutada koos kliendiga, kuidas erinevaid lahendusi saaks kohandada soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Meie pakkemasinate valiku mitmekülgsus tähendab seda, et suudame teenindada erinevate tööstusalade ja hulgikaubanduse kliente ning pakkuda professionaalselt erinevaid sobivaid lahendusi. Meie pakutavad lahendused sisaldavad paigaldus-, hooldus- ja varuosateenuseid ning pakkematerjale, mistõttu on investeeringute tootlikkus ja töökindlus tagatud aastateks.

Keskkonna nimel

Pöörame nii oma tootevalikus kui ka igapäevases tegevuses suurt tähelepanu keskkonna säästva arengu nõuetele.

Pakendamisjäätmed kasutusse

Pakendamisjäätmete tõhusa taaskasutamise eeldus on sorteerimine. Pakendamisjäätmeid saab üldjuhul kasutada kahel moel:

 • taaskasutades, mispuhul on jäätmed uue toote tooraineks;
 • energiana, mispuhul jäätmed nt põletatakse.

Plasstoodete põletamine

 • Kodus: PE-LD (väikse tihedusega polüeteen) ja PP (polüpropeen) ning mõned segamaterjalid ja kiled.
 • Põletusjaamas: lisaks eelnimetatutele PET (polüeteentereftalaat), PE-HD (suure tihedusega polüeteen) ja hulk teisi materjale.
 • Põletamiseks ei sobi: PVC (polüvinüülkloriid), ka teiste plastide ja segamaterjalide hulgas võib olla põletamiseks mittesobivaid materjale.

Liising on suurepärane võimalus investeeringuid rahastada

Liising on mõistlik viis rahastada investeeringuid ilma põhivarasse suuri summasid paigutamata. Liisingu kulud jagunevad ühtlaselt liisinguperioodile ja makseid saab maha arvata maksustamisel. Liisingulepingu maksegraafiku võib koostada kliendi vajaduste järgi. Kliendiga lepitakse kokku liisingulepingu pikkus ja makseperioodid. Liisingumaksed võivad olla fikseeritud või muutuva intressiga.

Korraldame rahastamise teie eest, et saaksite rahulikult oma tööle keskenduda.

Liisimise eelised

 • Liisinguga saab klient müügiettevõtte kaudu toote ja rahastamise ühekorraga.
 • Varem kokku lepitud liisingumaksed lihtsustavad eelarvestamist.
 • Liisitud seade on enamasti ise tagatiseks, seega saab teisi tagatisi kasutada muul otstarbel.
 • Liisimise puhul on kliendil lihtne seadmete osas ajaga kaasas käia. Klient maksab vaid seadmete kasutamise, mitte nende omandamise eest.
 • Liisingumakse on raamatupidamises ja maksustamisel mahaarvatav kulu.
 • Ka käibemaksu osa saab maha arvata.
 • Liisingumaksed ei kajastu bilansis võlana.

Hooldus- ja remonditeenused

Mitmekülgse leivatööstus- ja pakkimisseadmete tarnijana on meie tegevuse alustalad seadmete võimalikult lihtne kasutuselevõtt, tõhus töö ja rikete puudumine. Üldjuhul hooldame seadmeid ise, vajaduse korral kasutame paigaldus- ja hooldustööde tegemisel ka KTA-Cortex Oy spetsialistide professionaalset abi.

Maksimaalne tootlikkus

 • Tagame teie seadmete töökindluse.
 • Ennetame võimalikke tootmises esinevaid probleeme.
 • Pakume laialdast hooldus- ja remonditeenuste võrku.
 • Meiega sõlmitavad hoolduslepingud tähendavad töökindlust.
 • Remondime masinad ja seadmed kiiresti.
 • Pakume ladusat ja usaldusväärset varuosade tarnimise teenust.

Hooldusteenuse tellimine

Tel: 6 998 555
E-mail: cortex@cortex.ee