Vedenjäähdyttimet ja jäähilekoneet

Vedenjäähdytin mahdollistaa kylmän veden annostelu tuottamalla ja varastoimalla kylmää vettä säiliöön. Näin pitkät putkilinjat tai muut olosuhteet eivät vaikuta halutunlämpöisen veden annosteluun.