Merkintälaitteet

Merkintää monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin ja olosuhteisiin.

Merkintä tehdään suoraan tuotteeseen tai tuotepakkaukseen. Merkintätavasta riippuen merkittävä kohde voi olla paikoillaan, mutta varsin usein merkintä tehdään liikkuvaan kohteeseen. Suoramerk...
Tuotteessa, tuotepakkauksessa tai lavassa esitettävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä myös yritysten tarve tulostaa tarroja ja etikettejä lisääntyy. Lämpö- / lämpösiirtote...
Etiketöinnissä esipainetut tai pöytäkirjoittimella esitulostetut tarraetiketit kiinnitetään tuotteeseen joko manuaalisesti tai automaattisesti. Automaattiset etiketöintiratkaisut ovat usein juu...

Tarkistuslaitteilla hallitaan joko vakiopainoisten tuotteiden käsittelyä tuotannossa (tarkistusvaa'at) tai tarkkaillaan mahdollisten vierasesineiden olemassa oloa itse tuotteessa (metallinpaljas...
Muut merkintälaitteet ryhmä sisältää erilaisia lisälaitteita ja tarvikkeita, joita merkintä- ja tarkistuslaitteiden yhteydessä mahdollisesti tarvitaan.
Laadukas merkintä vaatii myös laadukkaat merkintämateriaalit. Se, että merkintäjälki on hyvää läpi koko merkintälaitteen käyttöiän ilman yllättäviä häiriöitä tai laiterikkoja voidaa...