Kuitulaser

Kuitulasertekniikka mahdollistaa merkinnän tekemisen erityyppisille pintamateriaaleille.Itse laitteen valintaan vaikuttavia seikkoja materiaalin lisäksi ovat merkintänopeus ja luonnollisesti se millainen merkintäjäljen on oltava. Useimmiten kannattaakin lähteä miettimään laitevalintaa siten, että haluttuihin tuotteisiin tehdään mallimerkinnät eri tummuusasteella ja mitataan kunkin merkinnän tekemisen vaatima aika. Näin saadaan selville kulloiseenkin sovellukseen parhaiten soveltuva laserteholuokka.

tuotenro:
LF100 / LF200
ALLTEC LF100 ja LF200 ovat kompakteja, monipuolisia ja erittäin luotettavia. Pienen kokonsa ansiosta suojausrakenteet vaativat vähemmän tilaa, jolloin sijoittaminen tuotantolinjoihin on helpompaa.
tuotenro:
FOBA M
Asiakaskohtaisesti räätälöidyt merkintäasemat, joihin voi joustavasti valita eri ominaisuuksia.
tuotenro:
FOBA G
Korkean tarkkuuden manuaaliset työasemat ja työstökoneet kolmiulotteiseen laserkaiverrukseen.