Tarkistuslaitteet

Tarkistuslaitteilla hallitaan joko vakiopainoisten tuotteiden käsittelyä tuotannossa (tarkistusvaa'at) tai tarkkaillaan mahdollisten vierasesineiden olemassa oloa itse tuotteessa (metallinpaljastimet ja röntgenlaitteet).

Teltek tarkistusvaa'at ovat erittäin toimintavarmoja ja kommunikointiominaisuudet täyttävät vaativimmatkin tarpeet. Tarkkuus ja käytön helppous tekevät niistä miellyttäviä ja tehokkaita...
Röntgenlaitteilla voidaan havaita tuotteeseen mahdollisesti joutuneet vierasesineet tuotantolinjalla. Tyypillisesti tällaisia esineitä ovat metallit, lasit, mineraalit kuten kivet sekä muovit.
Nimensä mukaisesti metallinpaljastimet ovat suunniteltu paljastamaan metalliset vierasesineet tuotteesta. Metallinpaljastimet ovat oivallinen ja varsin edullinen tapa esim. rikkoutuneen tuotantolaitt...