Tulostus- ja tarroituskoneet

Tuotteessa, tuotepakkauksessa tai lavassa esitettävän tiedon määrä kasvaa jatkuvasti. Tämän myötä myös yritysten tarve tulostaa tarroja ja etikettejä lisääntyy. Lämpö- / lämpösiirtotekniikkaa hyödyntäviä pöytäkirjoittimia onkin käytössä jo runsaasti, mutta myös tuotanto- ja pakkauslinjoihin integroitavat automaattiset laitteet yleistyvät kovaa vauhtia. Siihen missä, milloin ja miten tarroitus kannattaa tai voidaan suorittaa löytyy apu meiltä. 

Iskukiinnitys (Tamp) kiinnittää tarraetiketin painamalla sen tuotteeseen pneumaattisen sylinterin ja applikointipään avulla. Tuotteeseen kohdistuvaa voimaa voidaan luonnollisesti säätää ja nä...
Puhalluskiinnityksessä tarraetiketti kiinnitetään tuotteeseen paineilmapuhalluksen avulla. Tekniikka soveltuu erityisesti herkkien tuotteiden etiketöintiin.
Pyyhkäisyapplikoinnissa tarraetiketti kiinnitetään pakkaukseen siten, että ensin tarran etureuna ohjataan tuotteeseen kiinni ja tämän jälkeen loppuosa etiketistä pyyhkäistään applikointipä...

Automaattiset lavamerkintäjärjestelmät tuottavat tyypillisesti A5 kokoa olevia GS-1 -standardin mukaisia lavaetikettejä ja kiinnittävät ne automaattisesti lavaan halutulle/halutuille sivuille. L...
Pöytäkirjoittimet ovat merkinnässä käytettävien etikettien ja tarrojen perustulostimia silloin, kun etiketöinti suoritetaan käsin tai tulostettu tarranauha siirretään varsinaisen etiketöinn...
Etikettiohjelmistot ovat olennainen osa etikettien suunnittelua ja tulostusta. Tarraetikettien alati muuttuvat käyttötarpeet ovat lisänneet myös neliväripainatukseen kykenevien laitteiden suosiot...