Kiristekäärintä

Kiristekäärintäkoneet voivat olla vaakatason koneita tai pystykoneita. Vaakakoneissa tuotteet kulkevat käärintälaitteen läpi kuljettimella ja pystykoneissa käärintäyksikkö kiertää tuotetta ja tätä yksikköä nostetaan käärinnän edetessä ylös/alas. Vaakakoneet ovat tarkoitettu tuotepakkaamiseen ja pystykoneet lavakäärintään.

Puoliautomaattiset käärintäkoneet kattavat kaikki mallit joissa käyttäjä käynnistää koneen käsin ja lastaa lavan käärintäkoneelle joko trukilla tai pumppukärryillä.
Automaattiset käärintäkoneet sisältävät mallit joissa käärintä tapahtuu automaatisesti mutta lava nostetaan trukilla tai pumppukärryillä käärintäkoneeseen.
Käärintälinjat sisältävät mallit joissa käärintä tapahtuu automaatisesti ja lava syötetään koneelle kuljetinta pitkin.