Vaakapakkaus

Tuotteet annostellaan pakkauskoneen kuljettimelle niille varattuihin paikkoihin joko sellaisenaan tai alustalle asettaen. Tuotteet siirtyvät eteenpäin ja rullalta tuleva kalvo ohjataan tuotteen päälle. Kalvon reunat taittuvat tuotteen alapuolelle ja ne lämpösaumataan. Joissain konemalleissa tuote voidaan ohjata myös kalvon päälle ja pitkittäissauma tehdään tällöin yläpuolelle.Saumausleuat sulkevat pakkauksen päät.

Vaakapakkauksessa käytettävillä flowpack-koneilla pakkaus muodostetaan kalvosta, joka muotoillaan vaakatasossa kulkevan tuotteen päälle ja pakkaus suljetaan lämpösaumaamalla. Pakkausmalleja on...
Moduulikoneissa yhdistyvät HFFS -pakkaaminen, automaattinen täyttö ja jälkikäsittely samassa koneessa.